Letter from Sir Toby Curtis

Tihei Mauri Ora!

Kia hiwa ra, Kia hiwa

Kia hiwa ra ki tēnei tuku

Kia hiwa ra ki tēra tuku

A tēna uhia mai te wēro

Uhia mai te karanga

Whano! whano!

Tū mai ngā toki.

Haumi ē!

Hui ē!

TAIKI Ē…!

Stand as Māori!

Be alert, be alert

Stay alert at this awatchtower

Stay alert at that watchtower

Present us with the challenge 

Support it with the call of welcome

Behold! behold!

Arise the defenders.          

Arise !

Gather!

Unify…!

Wā tātau Minita Māori, me wā ātau mema Māori o te Kawanatanga, tēnā rawātu koutou katoa. E ngā Rangatira, kātahi ano ka kite te motu, i te maha o te Māori, kua uru atu ki te Whare Paremata. Na reira, me mihi atu ki te Pāti Reipa ka tika. Kāre a Nāhinara, te Pāti Māori, huri koa ki tētahi atu rōpu rānei, e taea te whakatū he Māori kia pēnei rawa te maha. He mahi ‘tumeke’ ra tēnei! E ngā kaihapai o te Pāti Reipa, kia kaha koutou ki a koutou, kia kaha koutou kia ātau. Kia maia, kia manawanui.

Our Hon. Māori Ministers, and Māori members of the government, warmest greetings to you all. Our chiefly representatives, it is the first time the country has seen so many Māori members in the House of Parliament. Therefore, it is right and proper to acknowledge the Labour Party for this unprecedented achievement. This is indeed a most unexpected outcome! To the faithful supporters of the Labour Party, your commitment to work unselfishly to promote your ideals is a brave and earnest effort to assist us all. Be of good heart and valour.

 

E ngā Rangatira, kauaka  e pōhehe, ko te Māori anake e hakoakoa ana mo ta koutou maha (ngā mema Māori) kai te Whare Miere. He maha hoki ngā Pākehā, e ngākau nui ana, e koa ana, ki tēnei āhuatanga kua tau ki waenganui i a tātau katoa. Ki tāku whakarongo ki a Ngāti Pākehā mā, i te mea kua maha koutou, ka waiho ma koutou hai whakatika ngā mahi pēpehi, ngā mahi hē, nga mahi takahi ranei, te mana o ngai tāua, te iwi Māori. E kaika ana te Pākehā, kia noho “iwi-tahi” tātau.

I would like to say to you our esteemed representatives, we should not assume that only Māori are enamoured by such a strong representation, but also many Pākehā. They are surprisingly pleased and keenly affirm your increased presence. As l listen to their views, they express a hope that with such strong numbers, you will be able to assist the rulers of the day, to right any cultural, physical or political shortcomings imposed on Māori. Pākehā want us all to live as a unified nation.       

 

A kāti. Ki tāku titiro, he maha kua huri wā rātau  tautoko ki  a koutou katoa. Ko te karanga, hāpainga wā koutou reo, kia rangohia te  taringa, hurihuri noa ngā tōpito e whā o te motu.  Mai i Te Rerenga Wairua i Te Aupouri, tae rawātu ki Rakiura i te Waipounamu. 

Okay. As I see it, many have given their support to you all. They are now appealing to you to speak out, so your voices can be heard throughout the country. From Spirits Bay in the North to Stewart Island in the South.

 

E ngā Rangatira, tēnei te inoi atu, kia tukuna mai, te tōmairangi o wā koutou aroha, kia tau ki runga i wā tātau uri, kai nga Kura Hourua, e kuraina ana. Mehemea, kai te ora tonu te kuia ‘weriweri’ ra a Whina Cooper, kāre e kore ka pēnei te rere o tana patae ki a koutou nga tāne:

“E Mara mā, kai hea wā koutou māpere? Koutou o te Pāti Reipa.”

Muri mai tēnei, koinei nga kupu ka whai ake –

“Kia kaha. Kowiriwirihia ngā taringa a te Pākehā. Kauaka e mutu, kia rongomai rātau, ki wākoutou tangi, me wā koutou whiu i nga nawe mamae, a te Iwi.”

Our revered leaders, we pray that you will share with us, the fruits of your tearful love, to fall upon our descendants attending Partnership Schools. If that fearless warrior, Dame Whina Cooper, were here, she would direct an utterance, something like this, to the men: 

“Gentlemen, where are your marbles? You guys of the Labour Party?”

This query would be accompanied by an assertive command –

“Be unrelenting. Invade the ears of the Pākehā, until they hear your hurtful pleas and the echoing pain of our people.”

 

E hika ma! Kāre noa mātau kia rongo –  tētahi o koutou, tāne/wahine ranei, e tautoko ana, ngā whānau, ngā tamariki, ngā kaiako hoki, o wā tātau Kura Hourua katoa. Koinei wētahi kura e pou ana wā rātau kaha, ki te whakamana – ehara ko wā tātau tamariki anake – engari, tātau hoki te iwi whānui. Kai konei au e tatari ana, kia pako mai te reo, o to mātau tangata o tenei rohe. Kāre noa kia hamumu tōna waha. Kua noho wahangu ia. Ehara koia  anake, e noho wahangu ana. Me te mea nei, kua ngaro katoa wā koutou reo. Te āhua nei, kua huri katoa mai wā koutou tua ki te motu whānui.

Goodness gracious e hoa ma, we have not heard one single voice – either man or woman, supporting a family, the children, the teachers or any partnership school. Here are a collective of schools that are working tirelessly not only for the good of our children, but for the benefit of Māori communities. I am here waiting patiently, for our Māori Labour MP, to whisper just one kind word of support. So far, not even a single whimper.  His silence is deafening. He’s not the only one. All the Māori Labour MPs’ have been inflicted with this convenient scourge of silence! It’s as though they have turned their backs on Māoridom and the nation. 

 

Āta, e hoa mā. No hea hoki ra tēnei hanga? Kai hea taua tāonga, te aroha, i waihotia wā tātau mātua tūpuna, ma tātau hai kawe?  Kauaka  e kii mai, kua ngaro. Kāre au e whakāe ki tēnei. Kai te ora koutou, kai te ora hoki wā koutou ngākau mahaki. 

Our comrades, why are you behaving like this? Where is that ancestral treasure – LOVE – bequeathed to you and I to preserve and share? Don’t try to convince me it is not there. The fact you are alive, so too is this special treasure of affection.

 

Otira e nga rangatira, ko te tumanako, ka maringi mai te tōmairangi o wā koutou aroha, kia tū tonu, nga Kura Hourua nei, pēra i wā tātau Kura Kaupapa Māori. Ka pēnei, ka taea wā tātau tamariki Māori, te eke, i nga taumata mātauranga. Ko te mea pai rawa, kāre rātau e mutu, kia tau rawa ano, ki runga, i nga puke a Matariki.

Our revered members, it is hoped the wellspring of your warm affection, will urge you to support the retention of Kura Hourua, in the same way as Kura Kaupapa Māori. If this can be achieved, our uri will reach beyond the stars, until they arrive amongst the constellation of Matariki. 

 

A kāti. Kia kakama, kia maia tātau katoa. Ki te tu pēnei tāua, i runga te mana rangatira i waihotia wā tātau mātua tūpuna, ka kite: 

Ka tu te ihi, ka tu te tapu,

Ka tu te wehi, ka tu te mana,

Ka tu pakari wēnei tamariki,

Hai rangatira mo tātau apōpo.

Enough for now. Let us persist, and remain committed. By clinging steadfast to the ancestral principles bequeathed to us, we will realise:

The pride and reverence,

The distinguished, the authority,

Our children will become resolved,

To perform as our leaders for tomorrow.